Slovník

Slovníček základních pojmů

Arbitráž – Nákup nástroje na jednom trhu a následně jeho prodej na jiném trhu.

Ask (nabídka) – Cena, za niž se měna nebo jiný finanční nástroj nabízí.

Bid (poptávka) – cena, kterou kupující nabízí za nákup měny nebo jiné finanční nástroje.

Bod – minimální hodnota, o niž se může cena měny změnit. U většiny měn označuje čtvrté místo po desetinné čárce.

Broker – firma jež obchoduje určitými nástroji, pobírající provizi za uzavřené obchody. Broker nezaujímá pozici na trhu.

Centrální banka – hlavní národní banka. Jejím základním úkolem je stanovení a zavedení peněžní politiky.

Exotická měna –  málo likvidní měna.

Federal Fund Rate – Úroková sazba stanovená FED pro mezibankovní trh.

FED – Federální rezervní systém USA.

FOMC – Federální výbor pro otevřený trh, výbor, který určuje cíle peněžní politiky USA.

Foreign Exchange – trh pro obchodování cizími měnami.

Forex (FX) – termín se všeobecně používá ve vztahu k obchodování cizími měnami.

Limit order – Příkaz s cenovým limitem.

Long position (dlouhá pozice) – pozice zaujatá na trhu na základě nákupu finančních nástrojů. Dlouhou pozici uplatňují investoři, kteří očekávají růst cen.

Lot – kontrakt na trhu FOREX, který obvykle zní na 50-100 000 USD s využitím finanční páky.

Margin – marže neboli zúčtovací záloha, depozit

Margin call – výzva k doplnění marže, zálohy, depozitu

Market order – příkaz za tržní cenu

Opce (opční kontrakt) – finanční nástroj z kategorie derivátů, nabyvateli dává právo, ne však povinnost, nakoupit nebo prodat určité základní nástroje za určitou cenu, v určité době. Vystavitel opce má povinnost prodat nebo koupit základní nástroj – podle dispozice nabyvatele opce. Rozlišujeme dva základní typy opcí – nákupní opci (call) a prodejní opci (put).

OTC Market (Over the Counter Market) – decentralizovaný trh s mimoburzovními finančními nástroji, jehož účastníci uzavírají obchody po internetu, telefonicky a prostřednictvím dealerů, místo klasického způsobu obchodování. Není zde jedno centrální obchodní místo.

Pip (bod) – minimální hodnota, o niž se může cena měny změnit. U většiny měn označuje čtvrté místo po desetinné čárce.

Short sale (krátký prodej) – prodej určité části finančních nástrojů vypůjčených na trhu za účelem jejich odkoupení poté, co na trhu dojde k poklesu cen. Krátký prodej používají investoři očekávající pokles cen, tzn. Prodává se, když je dráž, kupuje, když je levněji a vydělává na rozdílu ceny téhož nástroje v čase.

Short position (krátká pozice) – pozice zaujatá na trhu prodejem finančních nástrojů. Krátkou pozici používají investoři očekávající pokles cen.

SPOT – obchodní kurz s datem vyrovnání obchodu za dva pracovní dny.

Spread (cenové rozpětí) – rozdíl mezi kupními a prodejními cenami.

Sterling – britská libra.

Stop-loss order (příkaz zastavení ztrát) – příkaz, jehož cílem je zavření ztrátové pozice při určité ceně.

Tick – minimální změna ceny.

Trailing stop – příkaz stop/loss který následuje aktuální cenu.

Základní měna – první měna v daném páru.